Tak, platforma ma rozbudowany moduł raportowy, zarówno dla administratora – raportowanie wszystkich użytkowników, jak i dla przełożonych – raporty mojego zespołu.