Tak, oczywiście nasza platforma daje możliwość integracji z wewnętrznymi systemami firmy, czy ulubionymi narzędziami zewnętrznymi. Najczęściej używamy do tego protokołów LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) lub SSO (single sign-on). Wykorzystujemy również API do komunikacji platformy za pomocą REST API lub SOAP API.