Przy zamówieniu platformy e-learningowej, Klient nie płaci za użytkownika. Określamy maksymalną liczbę użytkowników, którzy będą mieli dostęp do platformy i dostosowujemy do niej parametry serwera.