Proces wdrożenia platformy wygląda zazwyczaj następująco:

1. Spotkanie analityczne, a następnie spisanie ustaleń, wymagań i funkcjonalności zamawianej platformy w jednym dokumencie.

2. Na podstawie powyższych ustaleń nasz zespół przygotowuje, konfiguruje system, wprowadza nowe rozwiązania programistyczne.

3. Po naszych wewnętrznych testach platforma jest przekazywana do testów Klienta.

4. Po wdrożeniu uwag, czy ewentualnych poprawkach Klient ponownie weryfikuje i akceptuje rozwiązanie.

5. Kończymy wdrażanie systemu, instalując go na docelowym środowisku produkcyjnym pod wskazaną domeną.

6. Klient może skorzystać z naszego wsparcia trenerów i przeszkolić zespół odpowiedzialny za administrację po stronie Klienta.

7. Świadczymy usługi: hostingu, wsparcia, helpdesku dla użytkowników.