Kaskadowanie celów, czyli jak osiągać doskonałe wyniki

Podczas formułowania i późniejszej realizacji strategii biznesowej firmy ogromnie ważne jest, aby wszyscy pracownicy rozumieli ogólny kierunek w którym zmierza organizacja, cele które chce osiągnąć oraz to, że ich praca jest ściśle powiązana z tymi celami. Jak to osiągnąć? Stosując kaskadowanie celów.

 

Kaskadowanie celów – na czym polega?

Kaskadowanie celów a tak naprawdę kaskadowanie strategii biznesowej to proces organizowania i przekazywania założeń strategii tak, aby wszyscy pracownicy je zrozumieli, zaakceptowali i wspólnie pracowali, by je osiągnąć.
Definicja kaskadowania celów wg słownika Leanpassion to „rozwinięcie celów strategicznych przedsiębiorstwa na cele dla poszczególnych struktur, np. działów w firmie, a potem na cele jednostkowe, inaczej przełożenie celów strategicznych na cele pojedynczych pracowników”.

 

Kaskadowanie celów – kluczowe korzyści

Proces kaskadowania celów jest istotny z punktu widzenia połączenia funkcji pracownika z realizacją strategii. W obecnych czasach, pracownicy chcą się angażować w pracę, czuć, że mają wpływ na to, co dzieje się w firmie. Wysoki poziom ich zaangażowania przynosi organizacji ogromne korzyści. Wg badań Gallupa organizacje o wysokim poziomie zaangażowania osiągnęły 20% wzrost sprzedaży, były o 21% bardziej rentowne i o 17% bardziej produktywne niż organizacje o niskim poziomie zaangażowania. Kaskadowanie celów organizacji sprawia więc, że wszyscy pracownicy czują się włączeni w funkcjonowanie firmy, wspólnie odpowiedzialni za zrealizowanie strategii biznesowej.

 

kaskadowanie celów

 

Metody kaskadowania celów

Przy kaskadowaniu celów mamy do wyboru metody:

  • pionowa i/lub pozioma,
  • bezpośrednia i/lub pośrednia.

Kaskadowanie pionowe

Ta metoda kaskadowania celów oznacza rozłożenie strategii z wyższego poziomu na niższe. W tej metodzie lider nadzoruje ustalanie celów. Sam określa, jakie działania wymagają realizacji przez różne zespoły, aby osiągnąć cel główny. Przykładem może być sytuacja, gdzie strategia korporacyjna jest podzielona na strategie dla każdego działu. Poszczególne strategie zrealizowane na niższym poziomie, przechodzą niejako z powrotem do strategii wyższego poziomu – składają się na jej realizację.

Kaskadowanie poziome

Ten sposób kaskadowania oznacza rozbicie strategii biznesowej na różne, współpracujące ze sobą funkcje. Oznacza podział celów na różnorodne zadania dla pracowników, którzy współpracują ze sobą. W takiej strukturze pracownicy mają swobodę samodzielnego podejmowania decyzji na podstawie wytycznych organizacyjnych. Taki rodzaj kaskadowania najlepiej sprawdza się, gdy chcemy, aby pracownicy napędzali kreatywność i innowacyjność. Dzięki temu praca zespołowa jest znacznie łatwiejsza – decyzje operacyjne są podejmowane przez osoby wykonujące te zadania.

Kaskadowanie bezpośrednie

Bezpośrednia metoda kaskadowania celów oznacza, że wszyscy pracują nad tym samym celem. Na przykład główny cel sprzedażowy “Zwiększenie przychodów o 70%” zostaje podzielony na cele sprzedażowe dla każdego działu i każdy z zespołów otrzymuje jasno określone zadanie – „Zwiększ przychody o X%”.

Kaskadowanie pośrednie

Pośrednia metoda kaskadowania celów oznacza, że różne zespoły pracują nad osiągnięciem ogólnego celu na swoje własne, określone przez działy sposoby. Na przykład głównym celem strategicznym jest poprawa zadowolenia klientów o 15%. To cel, do którego osiągnięcia potrzebne są działania wszystkich zespołów: sprzedaży, logistyki, jakości produktu itd. Żaden pojedynczy dział firmy nie jest w stanie sam osiągnąć głównego celu.
Aby kaskadowanie strategii działało skutecznie, konieczne jest regularne sprawdzanie realizacji poszczególnych zadań poprzez omawianie dotychczasowych osiągnięć z pracownikami. Dzięki takim spotkaniom możemy w razie potrzeby skorygować cele, docenić pracowników za ich osiągnięcia a także omówić to, co ich czeka w najbliższym czasie. To także dobry moment na ponowne, jeśli jest potrzebne, objaśnienie zadań. Dzięki regularnie przekazywanym informacjom zwrotnym managerowie są w stanie utrzymać zaangażowanie i motywację swoich pracowników.

 

Przykładowe kaskadowanie celów

Jak wygląda kaskadowanie celów? Poniżej opisaliśmy ten proces na podstawie firmy X – sprzedawcy drukarek 3D.

1.
Dyrektor generalny firmy X ustala cel dla całej organizacji -> zostanie wiodącym sprzedawcą drukarek 3D w Polsce. Następnie rozdziela ten cel na poszczególne cele podrzędne:
A. drukarki 3D firmy X stanowią 70% całej sprzedaży drukarek 3D w kraju,
B. 90% klientów jest zadowolonych z obsługi sprzedażowej i posprzedażowej,
C. widoczność marki zwiększa się o 50%.

2.
Te kluczowe zadania przekazuje managerom sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. Każdy z nich tworzy własne zadania-cele.
I tak dla managera sprzedaży (A) celami są:
a1. zatrudnienie 4 nowych sprzedawców,
a2. zwiększenie liczby sprzedanych drukarek o 60% w ciągu roku,
a3. wdrażanie szkoleń dla wszystkich sprzedawców.

3.
Poszczególni pracownicy działu sprzedaży przekształcają cele przedstawione im przez managera w jeden ze swoich indywidualnych celów i np. cel a2. zwiększenie liczby sprzedanych drukarek o 60% w ciągu roku rozbijają na:
a2 – 1. porozmawianie z co najmniej 70 potencjalnymi klientami miesięcznie,
a2 – 2. zamknięcie z sukcesem co najmniej 15 sprzedaży miesięcznie.
Kiedy te cele zostaną zrealizowane przez pracowników działów, osiągnięte zostaną cele managerów a dzięki temu – cel strategiczny przedstawiony przez dyrektora generalnego.

Metoda kaskadowania celów w zarządzaniu pozwala na wyjaśnienie pracownikom, jakie są priorytety firmy, dając im jednocześnie możliwość decydowania o tym, jak będą pracować nad ich osiągnięciem. Mając jasne cele, pracownicy potrafią dokładnie zrozumieć, w jaki sposób ich praca wpływa bezpośrednio na sukces organizacji i dzięki temu zaangażować się w pełni w realizację założonych targetów.

 

Zapraszamy do rozmów z naszymi doradcami i sprawdzenia w praktyce możliwości systemu zarządzania przez cele.

Dlaczego warto wybrać HRcode?

Zaufany partner największych firm

HRcode to marka, której zaufały największe firmy w Polsce. Budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami, dzięki czemu mamy wzajemne zaufanie w realizacji wspólnych projektów.

smyk-logo
pru-logo
logo-doz
symfonia-logo
zadbano-logo
skontaktuj się z HRcode

Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości HRcode

HRcode-znak
HRcode-znak