Ocena pracownika to proces, w którym manager ocenia wydajność pracy i przekazuje pracownikowi informację zwrotną. Oceny pracowników mogą być przeprowadzane regularnie, np. co kwartał, co pół roku lub co rok, lub wtedy, gdy manager uzna to za konieczne.

Oceny wykorzystywane są do mierzenia efektywności pracowników w kontekście poziomu realizacji poziomu realizacji ustalonych celów i zadań oraz wyznaczania kolejnych celów w ustalonym czasie. To także doskonały sposób, by pracodawca poznał potrzeby szkoleniowe i rozwojowe swojego zespołu.

Moduł okresowych ocen pracowniczych to nieocenione wsparcie, dzięki któremu cały proces jest realizowany sprawnie i efektywnie, niezależnie od wybranej  metody 180/270/360 stopni. Pozwala na przeprowadzenie ocen pracowniczych niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz rozproszenia pracowników.

system do oceny okresowej

Ocena pracownicza

Przeprowadzanie ocen pracowniczych w organizacjach ma trzy główne cele:

 1. Ocena aktualnej wydajności pracy danej osoby.
 2. Identyfikacja potencjalnych potrzeb szkoleniowych i rozwojowych.
 3. Zapewnienie podstawy do podejmowania decyzji dotyczących wynagrodzeń i awansu.
system ocena pracownicza

Moduł do ocen pracowniczych HRcode pozwala na:

 • wybór metody oceny wg potrzeb organizacji: 180/270/360 stopni;
 • ustalenie odgórnie, kto kogo ocenia lub pozostawienie tej decyzji pracownikom;
 • stworzenie tylu kart ocen, ile potrzebujesz z dowolnym systemem odpowiedzi (wybór na skali, NPS, pytania otwarte);
 • zbudowanie arkusza oceny z wykorzystaniem gotowego katalogu 30 kompetencji i ponad 100 zachowań;
 • raportowanie indywidualne i zbiorcze, raporty online i do pobrania, zachowanie pełnej historii ocen;
 • automatyzację powiadomień i wiadomości przypominających.

System ocen okresowych umożliwia managerom i działom HR systematyczne przeprowadzanie ocen pracowników. Dzięki platformie HRcode firmy mogą regularnie monitorować stopień realizacji ustalonych celów. Ewaluację można przeprowadzać w zależności od potrzeb – co kwartał, co pół roku, a także raz w roku.

Ocena 180, 270 czy 360 stopni? To ważne, aby wybrane przez Ciebie narzędzie pozwalało na przeprowadzanie ewaluacji skutecznie i efektywnie, bez względu na rozmiar firmy czy wybraną metodę. Nasza platforma do okresowych ocen pracowniczych umożliwia takie działania w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość czy geograficzne rozproszenie zespołów.

System oceny pracowników jest nieoceniony w zarządzaniu talentami i planowaniu szkoleń. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne dopasowanie programów rozwojowych do indywidualnych potrzeb zatrudnionych, co przekłada się na ich efektywność i satysfakcję z pracy.

Po co przeprowadzać oceny pracownicze?

Przeprowadzenie ocen pracowniczych wspiera identyfikację mocnych i słabych stron osób w firmie, co pozwala organizacjom lepiej planować ich rozwój i wsparcie. Dla zatrudnionego to z kolei okazja na lepsze zrozumienie oczekiwań pracodawcy, celów firmy oraz własnej roli w ich osiąganiu. Regularne oceny pracownicze zgodne z koncepcją lifelong learning, czyli nieustannego zwiększania kompetencji, aby wspierać utrzymanie konkurencyjności firmy na rynku.

Okresowa ocena pracownika to proces, w którym manager ocenia wydajność pracy i przekazuje pracownikowi informację zwrotną. Umożliwia to:

 • Skuteczniejsze zarządzanie talentami i planowanie szkoleń, co za tym idzie – efektywne wykorzystanie budżetu. To dzięki ocenie możliwe jest wczesne wykrycie liderów i pracowników z wysokim potencjałem (tzw. high potential), co pozwala na planowanie sukcesji na kluczowych stanowiskach. 
 • Identyfikację, w jakich rolach pracownicy mogą osiągnąć najwyższą efektywność (performance), co przyczynia się do optymalizacji struktury zespołu
 • Ponadto systematyczne oceny pomagają w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów interpersonalnych i organizacyjnych, co przekłada się na lepszą atmosferę w pracy.
 • Regularne ewaluacje sprzyjają wzmacnianiu motywacji i zaangażowania pracowników. Otrzymując konstruktywną informację zwrotną, zatrudnieni lepiej rozumieją, jak ich praca wpisuje się w cele i misję organizacji. Uczestnictwo w procesie oceny, który uwzględnia także opinie i uwagi pracowników, sprawia, że zatrudnieni zyskują poczucie wpływu, co przekłada się na ich lojalność i mniejszą rotację.
przeprowadzanie ocen pracowniczych

Warto także dodać, że ocena pracy pracownika często ma wpływ na przyznawanie premii i awansów. To znaczne ułatwia obiektywne przeprowadzenie procesu podwyżkowego,  zwłaszcza w firmach o rozbudowanych strukturach.

Aplikacja do przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych

Aplikacja do okresowej oceny oferuje szereg funkcji wspierających efektywne zarządzanie procesem oceniania pracowników. Możemy do nich zaliczyć:

 • Wieloaspektowe metody ocenysystem okresowych ocen pracowników umożliwia wykorzystanie różnych metod oceny, w tym 180, 270, i 360 stopni. Każda z nich  dostarcza unikalny zestaw informacji, pozwalając na uzyskanie wszechstronnego obrazu wydajności pracownika z różnych perspektyw. Od samego pracownika, jego bezpośrednich przełożonych, współpracowników, a nawet klientów.
 • Indywidualne karty oceny – aplikacja pozwala na projektowanie spersonalizowanych kart oceny, które są dostosowane do specyficznych ról i stanowisk pracy. Takie podejście zapewnia większą trafność i skuteczność oceny, ponieważ koncentruje się na aspektach najistotniejszych na danym stanowisku.
 • Automatyzacje i powiadomienia – aplikacja automatyzuje przypomnienia o nadchodzących ocenach i terminach, co pomaga zarządzać harmonogramem ocen bez konieczności ręcznego monitorowania.
 • Raportowanie i analiza danych – ta funkcja aplikacji do okresowej oceny oferuje zaawansowane narzędzia do raportowania, które umożliwiają managerom i działom HR głębszą analizę. Funkcje te pozwalają na śledzenie postępów pracowników w czasie rzeczywistym, a także na identyfikację trendów. 
 • Integracja z innymi systemami HRnowoczesny system do okresowej oceny pracowniczej powinien być zintegrowany z innymi aplikacjami do zarządzania zasobami ludzkimi, co zapewni płynny przepływ danych między różnymi procesami HR. 

Aplikacja do przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych oferuje kompleksowe wsparcie w zarządzaniu ewaluacją, dostarczając niezbędnych do niej narzędzi.

Co powinna zawierać ocena pracownika?

 1. Samoocenę – umożliwienie pracownikowi oceny swojej pracy i osiągnięć, co może pomóc w identyfikacji obszarów, w których pracownik czuje się silny lub wymaga rozwoju
 2. Ewaluację efektywności – czyli ocenę stopnia, w jakim pracownik spełnia postawione przed nim cele i zadania, co wymaga analizy jakości pracy (w tym jej dokładności, terminowości i innowacyjności). To tutaj powinna nastąpić ocena posiadanych przez pracownika umiejętności, wiedzy i kompetencji związanych ze stanowiskiem.
 3. Feedback od zespołu – jest to ocena wystawiana przez bezpośrednich przełożonych, a także opinie od osób, z którymi pracownik współpracuje. Może dostarczyć cennych informacji niewidocznych na co dzień.
 4. Cele rozwojowe i wynikające z nich potrzeby szkoleniowe – po przejściu poprzednich kroków, jeśli to możliwe, należy zająć się ustaleniem celów zawodowych zatrudnionego i wynikających z nich planów rozwoju. 
 5. Oczekiwania na przyszłość – na końcu należy zdefiniować, co pracownik powinien osiągnąć w następnym cyklu. To ważne, aby jasno określić oczekiwania w kontekście bieżącej roli zatrudnionego i jego przyszłych aspiracji.
elementy ocen pracownika

Podsumowując, ocena pracownika powinna być kompleksowym procesem, który nie tylko pokazuje konkretnie jego wydajność, ale stanowi fundament dla rozwoju zawodowego. Dobrze przeprowadzona ewaluacja to cenny feedback, który daje zatrudnionemu jasny obraz osiągnięć i obszarów wymagających rozwoju, a także pomaga w planowaniu dalszej ścieżki kariery.

Narzędzie do oceny pracownika – podsumowanie

System ocen pracowników HRcode umożliwiają dostosowanie procesu oceny do unikalnych potrzeb firmy, biorąc pod uwagę specyficzne kryteria i wagi kładzione na poszczególne aspekty pracy na danym stanowisku. Narzędzie nie ogranicza się jedynie do przeprowadzenia ewaluacji. Umożliwia monitorowanie postępów pracownika w czasie rzeczywistym, co wspomaga ciągłe doskonalenie i rozwój zespołu.

Dzięki takim rozwiązaniom, jak nasza aplikacja, ocena okresowa pracownika jest efektywna i techniczne łatwa do przeprowadzenia. System wspierający ocenę okresową od HRcode jest na wyciągnięcie ręki. Chcesz wprowadzić go u siebie? Skontaktuj się z nami już dziś!

Korzyści z wdrożenia platformy HRcode

Kompleksowe rozwiązanie

Łączymy wymagania HR z innowacyjnymi rozwiązaniami. Dopasowujemy platformę do Twoich wymagań.

Dostępność 24/7

HRcode zapewnia dostęp użytkownikom 24/7, a jej wygląd dostosowuje się do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Indywidualne podejście

Zapewniamy przestrzeń do dialogu, by produkt dokładnie odpowiadał dążeniom rozwojowym i oczekiwaniom Twojej organizacji.

Oferujemy

rozwiązanie na miarę potrzeb
Integrację, bezpieczeństwo oraz rozwiązania na miarę potrzeb

Platforma HRcode to niezliczone możliwości rozwiązań HR. Poznaj narzędzie wspierające rozwój pracowników, które zwiększy potencjał całej organizacji.

HRcode-znak-logo
HRcode-znak-logo

Sprawdź nasze case study

sigg platforma

SIGG – platforma edukacyjna

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to jeden z największych projektów edukacyjnych w Polsce.

raben-case-study

Raben – platforma e-learningowa

Dedykowana platforma i 10 szkoleń tematycznych w obszarach związanych z bezpieczeństwem na drodze i placach manewrowych.

diety-nfz-case-study

Portal Diety NFZ

Portal Diety NFZ to narzędzie, które zasugeruje, jaki posiłek wybrać, aby utrzymać wagę w normie, jedząc do syta.

„Super rozwiązanie”

„Wdrożona platforma e-learningowa pozwala nam z sukcesem realizować projekty szkoleniowo-edukacyjne w Polsce i za granicą. Zespół HRcode doradza optymalne rozwiązania.”

Pani Ewa Szczecińska

Ewa Szczecińska-Budziak

Stowarzyszenie IFR

„Intuicyjne narzędzie”

„System stworzony na potrzeby naszej firmy CEMEX Polska sprawdza się bardzo dobrze, narzędzie jest intuicyjne w obsłudze zarówno dla Administratora, jak i Użytkowników.”

cemex sylwia chromiec

Sylwia Chromiec

Cemex Polska

„Nieocenione wsparcie”

„Dzięki współpracy z HRcode udostępniamy materiały edukacyjne i multimedialne kursy e-learningowe na zgrywalizowanej platformie szkoleniowej. Uczestnicy korzystają z nich 24/7.”

Alina-Bednorz-Fundacja GPW

Alina Bączar-Bednorz

Fundacja GPW

Dlaczego warto wybrać HRcode?

Zaufany partner największych firm

HRcode to marka, której zaufały największe firmy w Polsce. Budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami, dzięki czemu mamy wzajemne zaufanie w realizacji wspólnych projektów.

smyk-logo
pru-logo
logo-doz
symfonia-logo
zadbano-logo
skontaktuj się z HRcode

Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości HRcode

HRcode-znak
HRcode-znak