E-learning HRcode

HRcode to nie tylko narzędzie, w którym stworzysz szkolenia rozwijające kompetencje pracowników. To także sposób na szybkie i sprawne przeprowadzenie ankiet oraz testów sprawdzających wiedzę zespołu.

Na HRcode znajdziesz trzy kreatory pozwalające na tworzenie własnych szkoleń, ankiet i testów w wersji online.

platforma e learningowa hrcode
system-kreator-szkoleń

Kreator szkoleń

Moduł kreatora szkoleń pozwala na tworzenie własnych szkoleń, a co za tym idzie, przekazywanie wiedzy w atrakcyjny, interaktywny sposób. Połącz ze sobą treści, grafiki, zdjęcia, pliki audio i wideo. Użyj gotowego szablonu lub stwórz własny. Własna platforma e-learningowa pozwala na szybkie udostępnianie szkoleń wybranej grupie pracowników, pojedynczym osobom lub wszystkim osobom w firmie.

Kreator ankiet

Moduł kreatora ankiet umożliwia stworzenie własnej ankiety. Łatwo i sprawnie zbadasz opinie pracowników na różne tematy. Zaprojektuj własną ankietę lub użyj jednego z gotowych szablonów, dobierając pytania otwarte, zamknięte, w skali ocen. Wyniki sprawdzisz dzięki raportom.

system kreator ankiet
system kreator testów

Kreator testów

Szybkim sposobem weryfikowania wiedzy pracowników są testy sprawdzające. Kreator testów pozwala łatwo zbudować testy uwzględniające różne formy pytań: otwarte, zamknięte, jednokrotne, wielokrotne, prawda, fałsz, wybór z listy. Jeśli masz gotowe pytania, możesz je zaimportować. Wskażesz poziom minimalny wymagany dla zaliczenia testu oraz jasno określisz czas na jego wypełnienie. Rozbudowane, gotowe raporty znacznie ułatwią analizę wyników.

Czym jest e-learning i dlaczego warto z niego korzystać?

E-learning to nowoczesny sposób uczenia się, przekazujący treści edukacyjne w interaktywny i łatwo dostępny sposób. Platforma e-learningowa HRcode umożliwi pracownikom Twojej firmy zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i doskonalenie się w wybranych dziedzinach – niezależnie od miejsca i czasu, bez konieczności organizowania stacjonarnych spotkań. Dlaczego warto korzystać z e-learningu? Oto kilka powodów:

Elastyczność

Platforma HRcode pozwoli pracownikom Twojej organizacji na naukę dostosowaną do ich harmonogramu. Nie ma konieczności dostosowywania się do sztywnych ram czasowych, w których przeprowadzane jest szkolenie – materiały edukacyjne są dostępne na platformie e-learningowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracownicy mogą samodzielnie decydować, kiedy mają najkorzystniejszy czas na naukę.

Dostępność

Korzystanie z platformy e-learningowej HRcode jest łatwe – niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wystarczy mieć przy sobie urządzenie z dostępem do internetu, takie jak komputer, tablet czy smartfon. Nie ma potrzeby specjalnego podróżowania do miejsca, w którym ma odbyć się stacjonarne szkolenie – cała potrzebna wiedza znajduje się w zasięgu ręki i łącza internetowego.

hrcode elearning

Stały rozwój

Twoja organizacja nieustannie się rozwija – w  HRcode mamy to na uwadze i dotrzymujemy kroku. Śledzimy najnowsze trendy i innowacje w dziedzinie edukacji, aby zapewnić organizacjom możliwość udostępniania najnowszej wiedzy i umiejętności. Wiemy, że informacja to cenny „kruszec” i dbamy o to, aby jej przepływ był łatwy. Z wykorzystaniem platformy e-learningowej HRcode zadbasz o rozwój zawodowy pracowników Twojej organizacji, pomożesz im zdobyć nowe kompetencje i poszerzyć swoje horyzonty.

Indywidualizacja

Dzięki dedykowanej platformie e-learningowej od HRCode zapewniasz pracownikom Twojej organizacji dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych, które możesz dostosować do ich potrzeb i poziomu zaawansowania dotychczasowej wiedzy. Dzięki kreatorowi szkoleń stworzysz własne kursy, dopasowując treści do potrzeb pracowników i planowanych do osiągnięcia celów.

Interaktywność

Możliwości kreatora szkoleń platformy e-learningowej HRcode pozwalają na tworzenie interaktywnych i angażujących szkoleń. Dzięki temu użytkownik maksymalnie zaangażuje się w przyswajanie wiedzy. Treści w szkoleniach możesz przekazywać za pomocą za tekstu, grafik, zdjęć czy za pomocą załączonych plików audio i wideo. Łączenie tych form uatrakcyjni przekaz i ułatwi zapamiętanie informacji.

W jakich sytuacjach e-learning jest niezawodną formą edukacji?

Onboarding

Skutecznie przeprowadzone wdrożenie niesie za sobą wiele korzyści dla pracowników, zespołu i całej firmy. Jeśli jest ono odpowiednio zaplanowane, zapewnia pracownikowi odpowiednią wiedzę, zwiększa jego satysfakcję z podjęcia pracy w firmie i potencjalnie wróży długą współpracę. Dzięki solidnemu onboardingowi masz pewność, że nowy pracownik odnajdzie się w szeregach Twojej organizacji.

Pakiet szkoleń onboardingowych udostępniony nowemu pracownikowi gwarantuje:

 • poczucie zaopiekowania przez pracodawcę oraz pewność posiadania umiejętności wymaganych w zespole. Nowa osoba czuje się bardziej na równi z innymi pracownikami.
 • pewność, że pracownik przyswoił niezbędną wiedzę, a w razie potrzeby – w każdej chwili może do niej wrócić.

Zespół rozproszony

Zarządzanie zespołem rozproszonym stanowi wyzwanie w kwestii wyrównywania poziomu wiedzy w zespole oraz udostępniania mu know-how wraz ze wskazówkami wykorzystywania go w praktyce. Jeśli te trudności związane z zarządzaniem zespołem rozproszonym są Ci znane, e-learning jest na nie doskonałą odpowiedzią. Dzięki przekazaniu dostępu do wiedzy w formie szkoleń na platformie e-learningowej oraz przeprowadzeniu testu sprawdzającego masz pewność, że każdy pracownik przyswoił potrzebne informacje na odpowiednim poziomie. Dbając o kompetencje zespołu rozproszonego, stajesz się inspirującym i empatycznym liderem.

Praca zdalna

Podczas pracy zdalnej pracownicy mają utrudnioną komunikację i możliwość obserwowania pracy zespołu. Dostęp do wiedzy bywa ograniczony, a naturalny proces uczenia się ulega opóźnieniu. Szkolenia e-learningowe są w tej sytuacji idealnym rozwiązaniem. Dzięki szkoleniom on-line cały zespół ma łatwy dostęp do potrzebnych informacji i może wrócić do nich w każdej chwili. Dodatkowym atutem jest atrakcyjna i przystępna forma szkoleń – ich intuicyjna obsługa i wiedza podzielona na mniejsze porcje ułatwia przyswajanie informacji.

hrcode wizytówki

Czym jest platforma e-learningowa HRcode?

Zadania działu HR ciągle ewoluują, a dostęp do wiedzy na żądanie jest kluczem do zachowania ciągłości operacji biznesowych. Tu na scenę wkracza dedykowana platforma e-learningowa. Odkryj rewolucję w szkoleniach pracowników dzięki naszej platformie LMS. 

Poznaj kluczowe aspekty wdrożenia, zarządzania i tworzenia platformy e-learningowej, zapewniającej efektywne szkolenia i rozwój kompetencji w organizacji. Skorzystaj z nowoczesnych narzędzi, dedykowanych rozwiązań i spraw, aby edukacja była dla Twojej firmy źródłem sukcesu. Odkryj, jak HRcode może przekształcić sposób, w jaki Twoi pracownicy zdobywają wiedzę!

Najprościej mówiąc, platformy LMS (ang. Learning Management System) to szkoleniowe centra dowodzenia. Współcześnie wąskie specjalizacje oraz dynamika zmian na rynku wymagają częstego dostosowywania ścieżek rozwojowych. Szkolenia, procedury, wdrożenia to ilość wiedzy, którą trudno przekazać w ramach pojedynczych spotkań stacjonarnych. Z pomocą przychodzą szkolenia e-learningowe.

HRcode jest dedykowaną platformą, która umożliwia tworzenie, zarządzanie i wdrażanie kursów e-learningowych dopasowanych do potrzeb każdej organizacji. Oferuje dostępność 24/7 na różnorodnych urządzeniach, co umożliwia uczestnikom naukę w dowolnym czasie i miejscu. Platforma wyróżnia się możliwością indywidualizacji treści szkoleniowych i interaktywnością, co znacznie zwiększa zaangażowanie użytkowników w proces nauki.

Własna platforma e-learningowa dla firm: klucz do nowoczesnej edukacji

Tworzenie platformy e-learningowej to nie tylko dostarczanie koniecznych informacji, ale także budowanie inspirującego środowiska edukacyjnego. W naszej platformie znajdziesz aż 3 moduły: ankiet, szkoleń oraz testów. 

 • Dzięki modułowi do tworzenia szkoleń można projektować własne kursy, przekazując wiedzę w sposób interesujący i interaktywny. Połącz różne elementy, takie jak tekst, grafika, zdjęcia, pliki dźwiękowe i wideo, wykorzystując dostępne szablony lub tworząc je zgodnie ze swoimi potrzebami. Własna platforma e-learningowa umożliwia efektywne udostępnianie tych szkoleń wybranym pracownikom lub całemu zespołowi w firmie.
 • Z modułem kreatora ankiet możesz łatwo tworzyć kwestionariusze zbierające opinie pracowników. Moduł ten oferuje opcję zaprojektowania ankiety od podstaw lub skorzystania z gotowych szablonów. Masz możliwość wyboru różnych typów pytań – otwartych, zamkniętych, czy tych opartych na skali ocen. Po zebraniu odpowiedzi możesz szybko analizować wyniki za pomocą automatycznie generowanych raportów.
 • Testy sprawdzające to szybka metoda oceny wiedzy pracowników. Funkcja tworzenia sprawdzianów umożliwia łatwe projektowanie testów z różnorodnymi typami pytań, takimi jak otwarte, zamknięte, jedno- i wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, czy wybór z listy. Istnieje możliwość importowania gotowych pytań. Można również ustalić minimalny poziom punktów potrzebny do zaliczenia testu i określić limit czasowy na jego wykonanie. Zaawansowane raporty ułatwiają analizę wyników.

Korzyści z platformy e-learningowej

Wdrożenie platformy e-learningowej HRcode przynosi wiele korzyści, w tym łatwy dostęp do potrzebnych szkoleń, oszczędność czasu i kosztów, a także skuteczne monitorowanie postępów uczestników. Jest to również sposób na kształtowanie kultury ciągłego rozwoju wśród pracowników (lifelong learning). Dodatkowo platforma umożliwia sprzedaż szkoleń i kursów online, co może generować dodatkowe dochody dla firmy.

Główne korzyści z wdrożenia e-learningu to:

 • Dostosowanie treści szkoleniowych do potrzeb firmy: tworzenie własnych materiałów pozwala na skupienie się na specyficznych problemach, z którymi boryka się organizacja, zwiększając tym samym ich praktyczne zastosowanie.
 • Duża elastyczność szkoleń: dzięki platformom online, pracownicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych w każdym miejscu i czasie, co umożliwia im lepsze pogodzenie nauki z obowiązkami zawodowymi i prywatnymi.
 • Redukcja kosztów szkoleniowych: utrzymanie szkoleń wewnątrz organizacji pozwala na wielokrotne wykorzystanie tych samych materiałów, ograniczając potrzebę ciągłego inwestowania w nowe programy szkoleniowe.
 • Monitoring postępów i efektywności szkoleń: systemy do zarządzania nauką (LMS) pozwalają na szczegółowe śledzenie postępów i wyników pracowników, co umożliwia lepsze dostosowanie programów do indywidualnych potrzeb.
 • Szybka reakcja na zmieniające się wymagania: elastyczność i możliwość szybkiego aktualizowania treści szkoleniowych umożliwia organizacjom dostosowywanie się do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego.
 • Zintegrowane środowisko uczenia się: integracja platform szkoleniowych z innymi systemami HR, jak systemy zarządzania wydajnością, umożliwia holistyczne podejście do rozwoju pracowników.
platforma elearningowa system rozwoju

Korzyści zawarte w platformie e-learningowej sprawiają, że wątpliwości co do tego, jak pracować z nową wiedzą po szkoleniu, znikają. Z wykorzystaniem narzędzi online proces nauki jest starannie zaplanowany i zawiera różne elementy, takie jak zadania praktyczne do wykonania po szkoleniu, które są oceniane przez trenerów. Dodatkowo regularne testy wiedzy pomagają utrwalać i rozwijać zdobytą wiedzę

W jakich sytuacjach warto korzystać z e-learningu?

E-learning okazuje się niezastąpiony w różnych obszarach edukacyjnych. Możemy tu wymienić 3 główne sytuacje.

Onboarding

Odpowiednio zaplanowany proces wprowadzenia nowych pracowników do firmy przez e-learning przynosi liczne profity. Takie szkolenia zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności, zwiększając satysfakcję i przygotowanie do pracy. Dzięki temu nowi członkowie zespołu mogą czuć się pewniej i szybciej zaadaptować się w nowym środowisku pracy.

Zarządzanie rozproszonym zespołem

E-learning jest skutecznym narzędziem w zarządzaniu zespołami pracującymi zdalnie lub w różnych lokalizacjach. Umożliwia równomierny dostęp do wiedzy i szkoleń dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich geograficznego położenia. Jest to szczególnie ważne dla utrzymania jednolitego poziomu kompetencji i wiedzy w całym zespole.

Praca zdalna

W sytuacji, gdy pracownicy pracują zdalnie i mają ograniczone możliwości bezpośredniej komunikacji i obserwacji pracy zespołu, e-learning staje się kluczowym narzędziem do przekazywania wiedzy. Umożliwia łatwy dostęp do materiałów szkoleniowych i informacji, co jest nieocenione w utrzymaniu ciągłości procesu uczenia się i rozwoju.

W każdym z tych scenariuszy e-learning oferuje elastyczność, dostępność i skuteczność, co czyni go niezawodnym narzędziem w nowoczesnym środowisku pracy.

Projektowanie platformy e-learningowej – kluczowy etap wdrożenia

Decydując się na system e-learningowy dla firm, warto zwrócić uwagę na dedykowane rozwiązania. Właśnie one pozwalają na dostosowanie platformy do specyfiki branży, rodzaju potrzebnych szkoleń i oczekiwań pracowników. To odpowie także na pytanie o to, jak zarządzać platformą e-learningową. Kluczowym celem jest zapewnienie spójności i skuteczności procesów edukacyjnych w kontekście biznesowych potrzeb.

 • Dostosowanie funkcji platformy e-learningowej do potrzeb firmy: własna, dobrze zaprojektowana platforma e-learningowa powinna być dostosowana do specyficznych wymagań i celów szkoleniowych firmy. Ważne jest, aby uwzględniała różnorodne narzędzia e-learningowe, umożliwiające zarówno kreację i zarządzanie zawartością kursów e-learningowych, jak i monitorowanie postępów użytkowników. Personalizacja treści i dostosowanie do różnych grup docelowych użytkowników jest kluczowe dla skuteczności szkoleń​​​​​​.
 • Intuicyjność i dostępność: dobra platforma e-learningowa powinna być intuicyjna w obsłudze i dostępna 24/7, także w wersji mobilnej, aby zapewnić elastyczność i dostępność szkoleń dla pracowników w różnych lokalizacjach i strefach czasowych. Ułatwia to zaangażowanie pracowników w proces uczenia się i zwiększa ich chęć do korzystania ze szkoleń​​.
 • Koszty wdrożenia i utrzymania: przy wdrażaniu systemu e-learningowego dla firm, istotne jest rozważenie kosztów związanych nie tylko z początkową inwestycją, ale także z długoterminowym utrzymaniem i aktualizacją platformy. Cena wdrożenia platformy e-learningowej może się różnić w zależności od zakresu funkcjonalności, liczby użytkowników i stopnia personalizacji​​​​.

Podsumowując, projektowanie i wdrażanie platformy e-learningowej dla firm to proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników, od dostosowania funkcji i intuicyjności obsługi, przez analizę kosztów, po skuteczne zarządzanie i angażowanie użytkowników. 

Dlaczego warto powierzyć wdrożenie platformy HRcode?

Wybór HRcode jako partnera we wdrożeniu platformy e-learningowej gwarantuje dostęp do zaawansowanego narzędzia, które jest nie tylko intuicyjne w obsłudze, ale również elastyczne i bezpieczne. Nasza platforma e-learningowa zapewnia możliwość integracji z innymi systemami firmy oraz oferuje rozbudowane możliwości raportowania. Dzięki temu, zarządzanie platformą nie wymaga wiedzy programistycznej, a proces wdrażania jest szybki i efektywny. 

Ile kosztuje platforma e-learningowa? Koszt wdrożenia platformy e-learningowej zależy od zakresu dostosowań i dedykowanych rozwiązań, które są potrzebne dla danej organizacji. HRcode oferuje wartość dodaną, jaką niesie za sobą indywidualne podejście i elastyczność oferowanych rozwiązań. Aby poznać szczegóły oferty, skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

hrcode platforma wewnętrzna eleaningowa

Platformy e-learningowe stają się nieodłącznym elementem współczesnego biznesu. Dla firm, które zdecydują się na wdrożenie własnego systemu edukacyjnego, kluczowe jest zrozumienie procesu wdrożenia, zarządzania oraz korzyści płynących z inwestycji. Nawet najlepsza platforma e-learningowa to narzędzie, którego skuteczność zależy od zaangażowania zarządu i pracowników w proces nauki i rozwoju. Ostatecznie, to inwestycja w wiedzę i rozwój pracowników, która przyczynia się do budowy silnej i konkurencyjnej organizacji.

HRcode oferuje szerokie spektrum funkcji i możliwości, od tworzenia własnych kursów, przez zarządzanie wiedzą, aż po sprzedaż szkoleń online. Jest to rozwiązanie idealne dla firm, które szukają nie tylko dobrej platformy e-learningowej, ale również partnera, który pomoże im w efektywnym zarządzaniu i wdrażaniu e-learningu w ich organizacji.

Powierz nam stworzenie platformy e-learningowej. Skontaktuj się, chętnie opowiemy, jak możemy pomóc.

Korzyści z wdrożenia platformy HRcode

Kompleksowe rozwiązanie

Łączymy wymagania HR z innowacyjnymi rozwiązaniami. Dopasowujemy platformę do Twoich wymagań.

Dostępność 24/7

HRcode zapewnia dostęp użytkownikom 24/7, a jej wygląd dostosowuje się do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Indywidualne podejście

Zapewniamy przestrzeń do dialogu, by produkt dokładnie odpowiadał dążeniom rozwojowym i oczekiwaniom Twojej organizacji.

Oferujemy

rozwiązanie na miarę potrzeb
Integrację, bezpieczeństwo oraz rozwiązania na miarę potrzeb

Platforma HRcode to niezliczone możliwości rozwiązań HR. Poznaj narzędzie wspierające rozwój pracowników, które zwiększy potencjał całej organizacji.

HRcode-znak-logo
HRcode-znak-logo

Sprawdź nasze case study

sigg platforma

SIGG – platforma edukacyjna

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to jeden z największych projektów edukacyjnych w Polsce.

raben-case-study

Raben – platforma e-learningowa

Dedykowana platforma i 10 szkoleń tematycznych w obszarach związanych z bezpieczeństwem na drodze i placach manewrowych.

diety-nfz-case-study

Portal Diety NFZ

Portal Diety NFZ to narzędzie, które zasugeruje, jaki posiłek wybrać, aby utrzymać wagę w normie, jedząc do syta.

„Super rozwiązanie”

„Wdrożona platforma e-learningowa pozwala nam z sukcesem realizować projekty szkoleniowo-edukacyjne w Polsce i za granicą. Zespół HRcode doradza optymalne rozwiązania.”

Pani Ewa Szczecińska

Ewa Szczecińska-Budziak

Stowarzyszenie IFR

„Intuicyjne narzędzie”

„System stworzony na potrzeby naszej firmy CEMEX Polska sprawdza się bardzo dobrze, narzędzie jest intuicyjne w obsłudze zarówno dla Administratora, jak i Użytkowników.”

cemex sylwia chromiec

Sylwia Chromiec

Cemex Polska

„Nieocenione wsparcie”

„Dzięki współpracy z HRcode udostępniamy materiały edukacyjne i multimedialne kursy e-learningowe na zgrywalizowanej platformie szkoleniowej. Uczestnicy korzystają z nich 24/7.”

Alina-Bednorz-Fundacja GPW

Alina Bączar-Bednorz

Fundacja GPW

Dlaczego warto wybrać HRcode?

Zaufany partner największych firm

HRcode to marka, której zaufały największe firmy w Polsce. Budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami, dzięki czemu mamy wzajemne zaufanie w realizacji wspólnych projektów.

smyk-logo
pru-logo
logo-doz
symfonia-logo
zadbano-logo
skontaktuj się z HRcode

Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości HRcode

HRcode-znak
HRcode-znak