Feedback to moduł do udzielania informacji zwrotnych 180/270/360 stopni.

Dzięki niemu łatwo przeprowadzisz proces udzielania informacji zwrotnej w dopasowanym do potrzeb organizacji modelu 180 stopni (samoocena i przełożony), 270 stopni (samoocena, współpracownicy, przełożony) lub 360 stopni (samoocena, współpracownicy, przełożony, podwładni).

Wystarczą zaledwie 3 kroki, aby uruchomić proces feedbacku w organizacji:

 1. Zaprojektowanie własnego kwestionariusza w kreatorze. W module dostępna jest baza zawierająca 30 kompetencji oraz 100 pytań, którymi możesz się zainspirować.
 2. Import bazy pracowników wraz ze strukturą organizacyjną, w której funkcjonują.
 3. Uruchomienie badania w wybranej przez siebie formie: 180/270/360 stopni.
system feedback 360
feedback

Feedback 360

Narzędzie do przeprowadzenia oceny 360 stopni pozwala m.in. na:

 • wybór jednego, najbardziej pasującego do kultury organizacyjnej sposobu badania, czyli 180/270/36 stopni;
 • ustalenie harmonogramu – badanie w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym;
 • konfigurację, kto komu ma udzielić informacji zwrotnej: ustalenie z góry przez Ciebie lub umożliwienie pracownikom samodzielnego wyboru respondentów;
 • wybieranie zróżnicowanych pytań: otwarte, dowolna skala;
 • ustawienie automatycznie wysyłanych powiadomień: zaproszenia, przypomnienia;
 • generowanie różnego rodzaju raportów dostosowanych do stanowisk: indywidualne, managerskie, dla działów HR.

Ocena pracowników 360 stopni, znana również jako 360-degree feedback, multi-source feedback, czy ocena 360 stopni, to jedna z metod oceny pracowników stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR). Ten rodzaj feedbacku różni się od tradycyjnych sposobów oceny, ponieważ uwzględnia opinie z kilku źródeł, a nie tylko od bezpośredniego przełożonego.

Ocena pracowników pozwala na poznanie ich mocnych stron, zlokalizowanie obszarów do poprawy i zaplanowanie rozwoju. Gotowe narzędzie oceny pracowników metodą 360 stopni od HRcode to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia przeprowadzenie kompleksowego procesu oceny w prosty technicznie sposób. Nasz system 360 stopni zapewnia obiektywny i wszechstronny przegląd kompetencji i wydajności pracowników, oferując cenne wskazówki dla ich dalszego rozwoju.

platforma hrcode feedback

Jak przeprowadzić ocenę pracowników 360 stopni?

Sposób udzielania informacji zwrotnej w modelu 360 stopni zakłada ocenę z co najmniej 4 źródeł:

 • samoocena,
 • współpracownicy,
 • przełożony,
 • podwładni.

Czasem uwzględnia się perspektywę klientów zewnętrznych, z którymi współpracuje pracownik. Wystarczą zaledwie 3 kroki, aby uruchomić proces:

 1. Zaprojektuj kwestionariusz oceny w kreatorze. W module dostępna jest baza zawierająca 30 kompetencji oraz 100 pytań, którymi możesz się zainspirować.
 2. Następnie wykonaj import bazy pracowników wraz ze strukturą organizacyjną, w której funkcjonują.
 3. Uruchom badanie w wybranej przez siebie formie: 180/270/360 stopni.

Nasz system feedback 360 został zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania i efektywności. Pozwala na anonimową i wielostronną ocenę, co przekłada się na otwarty i konstruktywny feedback. Nasze narzędzie do oceny 360 gromadzi dane z różnych źródeł, zapewniając wszechstronny obraz kompetencji pracownika.

Platforma do feedbacku 360 od HRcode to centralne miejsce, gdzie zarządzanie feedbackiem staje się proste i skuteczne. Z naszą platformą łatwo zbierzesz, przeanalizujesz i wdrożysz wnioski z procesu oceny, co sprzyja budowaniu silnej kultury organizacyjnej opartej na ciągłym rozwoju.

Slide thumbnail

Aby rzetelnie przeprowadzić proces oceny pracowniczej, należy zadbać o to, aby system oferował potrzebne opcje. Nasza aplikacja ocena 360 stopni jest intuicyjna w obsłudze, a zarazem oferuje zaawansowane funkcje analityczne.

Oprogramowanie feedback 360 to więcej niż tylko aplikacja – to kompleksowe rozwiązanie, wspierające ciągły rozwój pracowników i organizacji. Oprogramowanie do oceny 360 stopni HRcode może integrować się z innymi modułami platformy, umożliwiając płynną i efektywną pracę.

System 360 stopni – potrzebne funkcjonalności

Slide thumbnail

- wybór jednego, najbardziej pasującego do kultury organizacyjnej sposobu badania, (180/270/360 stopni);
- ustalenie harmonogramu ocen pracowniczych, zależnie od tego, czy zależy Ci na badaniu w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym czy rocznym;
- zaprojektowanie procesu, w tym konfigurację ewaluatorów i ocenianych. Możesz ich wybrać sam lub umożliwić pracownikom samodzielny wybór respondentów;
- dobór formy oceny w zależności od potrzeb
odpowiedź otwarta, zamknięta lub cyfrowa np. (0-10) na skali;
- automatycznie wysyłanych powiadomień, takich jak zaproszenia do badania czy przypomnienia o ankiecie do wypełnienia;
- generowanie różnego rodzaju raportów: indywidualnych, stanowiskowych, liderskich, dla działów HR.

laptop

Narzędzie oceny 360 stopni pozwala m.in. na:

Slide thumbnail

System ocen 360 stopni od HRcode to narzędzie oceny wspierające rozwój organizacji. Dzięki niemu managerowie otrzymują szczegółowy feedback od współpracowników, klientów, a nawet od samych pracowników. To umożliwia lepsze zrozumienie mocnych stron zespołu oraz obszarów wymagających rozwoju.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia, jakim są narzędzia oceny 360 stopni?

* Zautomatyzowany proces oceny – system HRcode oferuje automatyzację w wielu obszarach, takich jak proces tworzenia ankiety, importowanie danych pracowników oraz uruchamianie badań w różnych konfiguracjach (180/270/360 stopni). Pozwala to na elastyczne dostosowanie metody oceny do specyficznych potrzeb firmy i jej kultury organizacyjnej.

HRcode-znak-logo

Zalety oceny pracowniczej przez system feedbacku

Slide thumbnail

* Gotowe rozwiązania – dzięki gotowej bazie kwestionariuszy stworzenie własnego procesu oceny stanie się o wiele łatwiejsze.
* Szeroka gama funkcji – dobór rodzaju oceny, projektowanie procesu, automatyczne powiadomienia czy generowanie raportów ułatwiają i przyspieszają proces oceny, zapewniając większą dokładność i obiektywność. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, nie musisz tworzyć osobnych tabelek, wysyłać dodatkowych maili i przelogowywać się między systemami.
* Analiza danych – dedykowany system oceny 360 stopni pozwala na gromadzenie danych z różnych źródeł (np. przełożonych, współpracowników, podwładnych) i ich kompleksową analizę. Umożliwiają tworzenie szczegółowych raportów, które mogą być wykorzystane do dalszego rozwoju pracowników i organizacji. Ręczne liczenie zostaw innym, a Ty wygodnie wygeneruj raport z HRcode.

Zalety oceny pracowniczej przez system feedbacku

Slide thumbnail

* Zapewnienie anonimowości i obiektywności – to podstawy efektywnej oceny. Systemy feedbacku 360 ułatwiają zachowanie anonimowości, co zwiększa szczerość odpowiedzi i redukuje obawy przed konsekwencjami.
* Bezpieczeństwo danych osobowych – zapewnienie RODO to jeden z priorytetów działów HR. Dlatego system od HRcode i autoryzowany dostęp jest gwarantem bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do trzymania kwestionariuszy z danymi w mailach i otwartych arkuszach kalkulacyjnych.

System Feedback 360 od HRcode to partner w rozwoju Twojej firmy. Dzięki niemu proces ewaluacji pracowników stanie się łatwiejszy, bardziej intuicyjny, a także szybszy i skuteczniejszy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie wejść na nowy poziom efektywności.

hrcode-znak

Zalety oceny pracowniczej przez system feedbacku

Slide thumbnail

Aby rzetelnie przeprowadzić proces oceny pracowniczej, należy zadbać o to, aby system oferował potrzebne opcje. Nasza aplikacja ocena 360 stopni jest intuicyjna w obsłudze, a zarazem oferuje zaawansowane funkcje analityczne.

Oprogramowanie feedback 360 to więcej niż tylko aplikacja – to kompleksowe rozwiązanie, wspierające ciągły rozwój pracowników i organizacji. Oprogramowanie do oceny 360 stopni HRcode może integrować się z innymi modułami platformy, umożliwiając płynną i efektywną pracę.

System 360 stopni – potrzebne funkcjonalności

Slide thumbnail

- wybór jednego, najbardziej pasującego do kultury organizacyjnej sposobu badania, (180/270/360 stopni);
- ustalenie harmonogramu ocen pracowniczych, zależnie od tego, czy zależy Ci na badaniu w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym czy rocznym;
- zaprojektowanie procesu, w tym konfigurację ewaluatorów i ocenianych. Możesz ich wybrać sam lub umożliwić pracownikom samodzielny wybór respondentów;
- dobór formy oceny w zależności od potrzeb
odpowiedź otwarta, zamknięta lub cyfrowa np. (0-10) na skali;
- automatycznie wysyłanych powiadomień, takich jak zaproszenia do badania czy przypomnienia o ankiecie do wypełnienia;
- generowanie różnego rodzaju raportów: indywidualnych, stanowiskowych, liderskich, dla działów HR.

laptop

Narzędzie oceny 360 stopni pozwala m.in. na:

Slide thumbnail

System ocen 360 stopni od HRcode to narzędzie oceny wspierające rozwój organizacji. Dzięki niemu managerowie otrzymują szczegółowy feedback od współpracowników, klientów, a nawet od samych pracowników. To umożliwia lepsze zrozumienie mocnych stron zespołu oraz obszarów wymagających rozwoju.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia, jakim są narzędzia oceny 360 stopni?

* Zautomatyzowany proces oceny – system HRcode oferuje automatyzację w wielu obszarach, takich jak proces tworzenia ankiety, importowanie danych pracowników oraz uruchamianie badań w różnych konfiguracjach (180/270/360 stopni). Pozwala to na elastyczne dostosowanie metody oceny do specyficznych potrzeb firmy i jej kultury organizacyjnej.

HRcode-znak-logo

Zalety oceny pracowniczej przez system feedbacku

Slide thumbnail

* Gotowe rozwiązania – dzięki gotowej bazie kwestionariuszy stworzenie własnego procesu oceny stanie się o wiele łatwiejsze.
* Szeroka gama funkcji – dobór rodzaju oceny, projektowanie procesu, automatyczne powiadomienia czy generowanie raportów ułatwiają i przyspieszają proces oceny, zapewniając większą dokładność i obiektywność. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, nie musisz tworzyć osobnych tabelek, wysyłać dodatkowych maili i przelogowywać się między systemami.
* Analiza danych – dedykowany system oceny 360 stopni pozwala na gromadzenie danych z różnych źródeł (np. przełożonych, współpracowników, podwładnych) i ich kompleksową analizę. Umożliwiają tworzenie szczegółowych raportów, które mogą być wykorzystane do dalszego rozwoju pracowników i organizacji. Ręczne liczenie zostaw innym, a Ty wygodnie wygeneruj raport z HRcode.

Zalety oceny pracowniczej przez system feedbacku

Slide thumbnail

* Zapewnienie anonimowości i obiektywności – to podstawy efektywnej oceny. Systemy feedbacku 360 ułatwiają zachowanie anonimowości, co zwiększa szczerość odpowiedzi i redukuje obawy przed konsekwencjami.
* Bezpieczeństwo danych osobowych – zapewnienie RODO to jeden z priorytetów działów HR. Dlatego system od HRcode i autoryzowany dostęp jest gwarantem bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do trzymania kwestionariuszy z danymi w mailach i otwartych arkuszach kalkulacyjnych.

System Feedback 360 od HRcode to partner w rozwoju Twojej firmy. Dzięki niemu proces ewaluacji pracowników stanie się łatwiejszy, bardziej intuicyjny, a także szybszy i skuteczniejszy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie wejść na nowy poziom efektywności.

hrcode-znak

Zalety oceny pracowniczej przez system feedbacku

Korzyści z wdrożenia platformy HRcode

Kompleksowe rozwiązanie

Łączymy wymagania HR z innowacyjnymi rozwiązaniami. Dopasowujemy platformę do Twoich wymagań.

Dostępność 24/7

HRcode zapewnia dostęp użytkownikom 24/7, a jej wygląd dostosowuje się do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Indywidualne podejście

Zapewniamy przestrzeń do dialogu, by produkt dokładnie odpowiadał dążeniom rozwojowym i oczekiwaniom Twojej organizacji.

Sprawdź nasze case study

sigg platforma

SIGG – platforma edukacyjna

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to jeden z największych projektów edukacyjnych w Polsce.

raben-case-study

Raben – platforma e-learningowa

Dedykowana platforma i 10 szkoleń tematycznych w obszarach związanych z bezpieczeństwem na drodze i placach manewrowych.

diety-nfz-case-study

Portal Diety NFZ

Portal Diety NFZ to narzędzie, które zasugeruje, jaki posiłek wybrać, aby utrzymać wagę w normie, jedząc do syta.

„Super rozwiązanie”

„Wdrożona platforma e-learningowa pozwala nam z sukcesem realizować projekty szkoleniowo-edukacyjne w Polsce i za granicą. Zespół HRcode doradza optymalne rozwiązania.”

Pani Ewa Szczecińska

Ewa Szczecińska-Budziak

Stowarzyszenie IFR

„Intuicyjne narzędzie”

„System stworzony na potrzeby naszej firmy CEMEX Polska sprawdza się bardzo dobrze, narzędzie jest intuicyjne w obsłudze zarówno dla Administratora, jak i Użytkowników.”

cemex sylwia chromiec

Sylwia Chromiec

Cemex Polska

„Nieocenione wsparcie”

„Dzięki współpracy z HRcode udostępniamy materiały edukacyjne i multimedialne kursy e-learningowe na zgrywalizowanej platformie szkoleniowej. Uczestnicy korzystają z nich 24/7.”

Alina-Bednorz-Fundacja GPW

Alina Bączar-Bednorz

Fundacja GPW

Dlaczego warto wybrać HRcode?

Zaufany partner największych firm

HRcode to marka, której zaufały największe firmy w Polsce. Budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami, dzięki czemu mamy wzajemne zaufanie w realizacji wspólnych projektów.

smyk-logo
pru-logo
logo-doz
symfonia-logo
zadbano-logo
skontaktuj się z HRcode

Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości HRcode

HRcode-znak
HRcode-znak