9 Box Grid, czyli matryca dziewięciopolowa w praktyce

Jak skutecznie identyfikować talenty w organizacji? Z pomocą przychodzi 9 box (9 Grid Matrix), czyli tzw. dziewięciopolówka. To rodzaj macierzy kompetencji, który pozwala nie tylko wyłonić wschodzące gwiazdy, ale także podejmować działania wobec pracowników na różnym etapie cyklu życia w organizacji. 

Nine Grid Box jest potężnym sojusznikiem działów HR, pozwalającym na efektywne i kompetentne rozwijanie zespołów, a dzięki temu szybsze osiągnięcie założonych celów.

 

9 Box (dziewięciopolowa macierz) – czym jest?

9 Box Grid dla HR to profesjonalne narzędzie do zarządzania talentami. Jest używane do oceny aktualnych wyników i potencjału rozwojowego pracowników. To prosta, ale wartościowa macierz w formie siatki 3×3, która pomaga w kategoryzacji zatrudnionych na podstawie dwóch kluczowych wymiarów: ich aktualnej wydajności i potencjału wzrostu.

9-box grid ma swoje korzenie w latach 70. XX wieku, kiedy firma konsultingowa McKinsey stworzyła platformę oceny pomagającą General Electric (GE) w ustalaniu priorytetów inwestycji we wszystkich jednostkach biznesowych. Narzędzie, które stało się potem znane jako dziewięciopolowa struktura GE-McKinsey, było zainspirowane macierzą growth share matrix Boston Consulting Group. Pierwotna struktura była jednak nieco inna – porównywała atrakcyjność branży z siłą konkurencji, aby wesprzeć podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Następnie eksperci z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi dostosowali matrycę do celów rekrutacji i selekcji, dopasowując parametry osiowe. 

 • W pionowym wymiarze matrycy dziewięciopolowej 9 Box oceniany jest potencjał rozwoju pracownika, podzielony na trzy poziomy: niski, średni i wysoki. Odpowiadają one za zdolności zatrudnionego do rozwoju i osiągania coraz wyższych stanowisk w organizacji. 
 • W poziomej osi oceniana jest bieżąca wydajność pracownika, również podzielona na trzy kategorie: poniżej oczekiwań, zgodnie z oczekiwaniami i przewyższająca oczekiwania.

Połączenie tych dwóch wymiarów daje dziewięć pól, które pozwalają managerom na umieszczenie pracowników w odpowiednich obszarach, od „niskiej wydajności i niskiego potencjału” po „wysoką wydajność i wysoki potencjał”. Ta metoda umożliwia identyfikację pracowników, którzy mogą być kandydatami do promocji, ale potrzebują dodatkowego rozwoju (high potential), ale także osób, z którymi najlepiej będzie się pożegnać.

9 Box Grid jest szczególnie przydatny w planowaniu sukcesji, pomagając w identyfikacji potencjalnych liderów oraz w rozwoju ścieżek kariery. Narzędzie to jest cenione za swoją prostotę i wszechstronność. Oferuje jasny i zrozumiały sposób wizualizacji talentów w organizacji. Jednak jak każde narzędzie, wymaga właściwego stosowania i jasnego wyznaczenia kryteriów, aby uniknąć braku obiektywizmu. Nawet na najlepiej przygotowane narzędzie może wpłynąć czynnik ludzki.

9 grid

Dlaczego warto korzystać z 9 Box Grid?

Korzystanie z 9 Box Talent Matrix ma kilka istotnych zalet, które czynią to narzędzie atrakcyjnym dla managerów L&D w organizacjach:

 • Prosta wizualizacja – 9 Box Grid przedstawia wyniki pracowników i ich potencjał w łatwy do zrozumienia sposób. Dzięki prostej siatce 3×3 managerowie szybko mogą zidentyfikować, gdzie znajdują się ich pracownicy pod względem obecnej wydajności i potencjału do rozwoju.
 • Wsparcie w planowaniu ścieżek kariery – macierz pomaga w identyfikowaniu pracowników z wysokim potencjałem, którzy mogą być kandydatami na przyszłych liderów. To umożliwia optymalne zaplanowanie ich szkoleń i wspieranie rozwoju potrzebnych kompetencji.
 • Wzmocnienie motywacji – narzędzie może przyczynić się do zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników, którzy widzą, że ich rozwój jest doceniany i wspierany przez organizację.
 • Ułatwienie procesu ocenymatryca 9 Box ułatwia managerom dokonywanie bardziej obiektywnych ocen pracowników, biorąc pod uwagę zarówno ich obecną wydajność, jak i potencjał.

Korzystanie z 9 Box Grid wymaga uważnego podejścia, aby prywatne sympatie (lub antypatie) nie wpłynęły na obiektywną ocenę. Ważne jest, aby stosować to narzędzie w sposób zrównoważony i uzupełniać je innymi metodami ewaluacji pracowników.

 

Jak działa 9 Box Grid?

9 Box Grid tworzy się poprzez ocenę pracowników na dwóch kluczowych osiach: wydajności (performance) i potencjału (potential). Cały proces składa się z kilku kroków:

 1. Ocena wydajności – pracownicy są oceniani na podstawie ich aktualnej produktywności. Kryteria oceny mogą obejmować jakość pracy, osiągnięcia w stosunku do celów, umiejętność współpracy i inne istotne dla firmy wskaźniki.
 2. Ocena potencjału – drugi wymiar to ocena potencjału pracownika do rozwoju kompetencji. Ocena ta bierze pod uwagę zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami, biegłość w zdobywaniu nowych umiejętności oraz szansę na awans w przyszłości.
 3. Mapowanie – po ocenieniu wydajności i potencjału pracownika umieszcza się jego nazwisko w odpowiednim polu na matrycy 9 Box. Składa się ona z dziewięciu pól, utworzonych przez przecięcie się trzech poziomów wydajności z trzema poziomami potencjału. Każde pole reprezentuje unikalną kombinację wydajności i potencjału, od „niskiej wydajności i niskiego potencjału” do „wysokiej wydajności i wysokiego potencjału”.
 4. Planowanie działania – na podstawie pozycji pracowników w matrycy, managerowie mogą planować odpowiednie działania, takie jak szkolenia, programy rozwojowe, ścieżki awansu, czy nawet zmianę roli, jeśli jest to potrzebne.
 5. Rozwój i monitorowanie – po wdrożeniu planów działania ważne jest, aby monitorować postępy pracowników i potrzeby organizacji, oraz dokonywać regularnych aktualizacji pozycji w matrycy. 

9 Box Grid jest szczególnie przydatny w procesach takich jak planowanie sukcesji, identyfikacja liderów, zarządzanie wydajnością i rozwój pracowników. W dużych organizacjach procesem zarządza najczęściej specjalista od rozwoju pracowników (L&D manager). 

 

9 grid matrix

Jak skutecznie wdrożyć 9-box?

Jak skutecznie zaimplementować dziewięciopolówkę w firmie? Kluczowe jest, aby wszystkie zaangażowane strony, w tym zespół HR i managerowie, dobrze rozumieli, jak działa 9 Box Grid i jakie są jego cele. 

Przed rozpoczęciem oceny pracowników, należy jasno zdefiniować kryteria dla obu osi matrycy – wydajności i potencjału. Jest to istotne, aby zapewnić spójność i obiektywizm w ocenie. Kryteria te powinny być dostosowane do specyfiki firmy i jej kultury organizacyjnej. 

Przełożeni są kluczowymi osobami w procesie oceny, więc muszą być dobrze przygotowani do właściwego korzystania z narzędzia. Powinni wiedzieć:

 • jak oceniać pracowników,
 • jak prowadzić konstruktywne rozmowy dotyczące rozwoju. 
 • jak wykorzystywać matrycę do planowania sukcesji i rozwoju talentów. 

To oni przeprowadzają ocenę osób ze swoich zespołów, umieszczając je w odpowiednich polach matrycy 9 Box. Ewaluacja powinna opierać się na danych, a nie tylko na subiektywnych odczuciach.

Na podstawie wyników oceny, managerowie wraz z zespołem HR powinni opracować indywidualne ścieżki rozwoju dla pracowników, z uwzględnieniem ich pozycji w macierzy. Taki plan może obejmować szkolenia, nowe zadania, projekty rozwojowe.

Macierz dziewięciopolowa nie jest narzędziem statycznym. Regularne przeglądy i aktualizacje pozycji pracowników w matrycy są kluczowe, aby odzwierciedlić ich rozwój i zmiany w organizacji. 

Skuteczne wdrożenie 9 Box Grid w organizacji wymaga przemyślanego podejścia, które uwzględnia zarówno potrzeby organizacji, jak i indywidualne cechy pracowników. Do technicznej strony przedsięwzięcia warto zaprosić do współpracy doświadczonego dostawcę usług – na przykład HRcode. 

 

9 Box Grid jest niezwykle wartościowym narzędziem, które może przynieść Twojej firmie znaczące korzyści w zakresie identyfikacji, rozwoju i efektywnego wykorzystania talentów. Odpowiednie wdrożenie i wykorzystanie tej matrycy może znacząco wpłynąć na strategię zarządzania zasobami ludzkimi. 

Jednakże, jak każde narzędzie, 9 Box Grid wymaga właściwego podejścia i doświadczenia, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Dlatego, jeśli szukasz profesjonalnego wsparcia w zaimplementowaniu matrycy dziewięciopolowej 9 Box w Twojej organizacji, zachęcamy do kontaktu z HRcode. Jako doświadczony dostawca oprogramowania dla HR zapewnimy Ci kompleksową pomoc w adaptacji 9 Box do specyfiki i potrzeb Twojej firmy, zapewniając maksymalizację korzyści płynących z tego narzędzia.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać rozwój Twojego zespołu i pomóc osiągnąć Twojej organizacji jej strategiczne cele. Razem możemy zbudować silniejszą, bardziej zaangażowaną i efektywną kadrę pracowniczą, która będzie siłą napędową Twojego biznesu. Zapraszamy do współpracy z HRcode – Twoim partnerem w zarządzaniu talentami.

Dlaczego warto wybrać HRcode?

Zaufany partner największych firm

HRcode to marka, której zaufały największe firmy w Polsce. Budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami, dzięki czemu mamy wzajemne zaufanie w realizacji wspólnych projektów.

smyk-logo
pru-logo
logo-doz
symfonia-logo
zadbano-logo
skontaktuj się z HRcode

Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości HRcode

HRcode-znak
HRcode-znak