Czym są OKR-y?

OKR (Objectives and Key Results) to metoda, której zastosowanie przyniosło sukces wielu firmom. Wystarczy wspomnieć o markach takich jak Google, Intel czy Uber. Nie trzeba tłumaczyć, czym się zajmują, prawda? Ich rozpoznawalność to jedna z miar sukcesu. Ci korporacyjni giganci osiągnęli ją, wpisując w swoją strategię zarządzanie przez cele i kluczowe rezultaty.

W niniejszym artykule wyjaśnimy pokrótce, czym jest metoda OKR oraz opowiemy, jakie mogą być przykłady OKR-ów w biznesie.

Metodę OKR można sprowadzić do zadania sobie dwóch pytdań:

 • gdzie chcesz się znaleźć? (to Twój cel);
 • jak sprawdzisz, czy już tam jesteś? (to kluczowy rezultat).

Sprowadzenie definicji do tych dwóch odpowiedzi sprawia, że założenia metody wydają się być dość proste. Istotą OKR jest odpowiednie określenie celu oraz kluczowych rezultatów. Cele OKR powinny być inspirujące, wymagające i możliwe do osiągnięcia. Natomiast rezultaty mają pozwolić bezdyskusyjnie ocenić, czy dotarliśmy do celu. Z tego powodu key results powinny być przede wszystkim mierzalne.

Ważną składową metody OKR jest zaangażowanie pracowników. Dlatego w miarę możliwości zaproś ich do wyznaczania celów oraz kluczowych rezultatów. To da im poczucie wpływu oraz wyzwoli kreatywność. Dzięki wspólnemu działaniu cel organizacji nie będzie wizją narzuconą z góry, ale wspólną umową.

Ma to dodatkową zaletę: dzięki takiemu postawieniu sprawy każdy pracownik wie dokładnie, jaka jest jego rola, jak wpływa na pozostałych i jak się ma do osiągnięcia celu nadrzędnego. Dlatego niezwykle ważną częścią OKR jest transparentność firmy oraz przejrzystość komunikacji.

 

OKR-y w biznesie

Określenie strategicznych priorytetów i usprawnienie zarządzania samo w sobie stanowi wyzwanie. Tym trudniejsze, jeśli działania nie są poparte planem i właściwą metodologią. Bez nich to dążenie na oślep, uda się albo nie.

Warto skorzystać z narzędzi, których skuteczność potwierdzili najwięksi. Jednym z nich jest właśnie metoda OKR. Dziś korzystają z niej przede wszystkim startupy oraz duże, szybko rozwijające się marki. OKR zakłada elastyczność i pracę w krótkich odcinkach czasowych. Do celu nadrzędnego docieramy etapami, między nimi znajdują się sesje feedbackowe. To pozwala na sprawdzenie, czy działania, które zaplanowaliśmy na początku, naprawdę efektywnie zbliżają nas do celu. Jeśli nie, zespół wspólnie podejmuje decyzję o zmianie kierunku i zastosowaniu innych rozwiązań.

Największym problemem, jaki nastręcza metoda OKR, jest wybranie odpowiedniego celu oraz zdefiniowanie kluczowych rezultatów. Dlatego, aby ułatwić Ci implementację tego rozwiązania, inspirujące przykłady OKR-ów umieściliśmy poniżej.

 

Przykłady OKR

Cele OKR mogą być wspólne dla organizacji, ale najlepiej rozbić je na mniejsze i skalować w dół. Dla zilustrowania tego przygotowaliśmy propozycję OKR-ów dla całych firm, działów oraz pojedynczych pracowników. Być może będą dla Ciebie inspiracją i pomogą w wyznaczeniu efektywnego celu dostosowanego do Twojego biznesu.

Zobacz, jak może wyglądać definiowanie OKR w praktyce.

 

Przykład 1: Cel wspólny dla całej organizacji

Każdej firmie zależy na kumulowaniu zysków, dlatego jest to motyw przewodni poniższego przykładu. Pamiętajmy, że warto, aby cel był określony w czasie. W tym przypadku można zdefiniować go następująco:

OKR firmy: zwiększenie przychodów o 15% w pierwszej połowie roku.

Kluczowe wyniki:

 • wzrost sprzedaży o 10% w porównaniu z ostatnim kwartałem poprzedniego roku;
 • zdobycie 20 nowych klientów w ciągu 6 miesięcy;
 • mediana wartości zamówienia większa o 10%.

Podane w tym przykładzie kluczowe wyniki łatwo sprawdzić i zmierzyć. Wystarczą dane z poprzedniego okresu rozliczeniowego oraz zestawienie obecnych zysków.

 

cele OKR

 

Przykład 2: OKR dla działu HR

Jednym z głównych obowiązków działu personalnego jest rekrutacja. To kluczowe, aby stanowiska były obsadzane szybko, a procesy działały sprawnie. Dlatego w tym przypadku cel możemy zdefiniować następująco:

OKR: sprawne obsadzanie stanowisk specjalistycznych w firmie.

Kluczowe wyniki:

 • czas trwania procesu rekrutacyjnego – nie więcej niż 2 tygodnie;
 • ocena procesu przez hiring managerów to 9/10;
 • podczas każdych targów pracy pozyskujemy 20 nowych aplikacji.

Takie przykłady OKR-ów pozwalają na stałe zasilenie bazy talentów, która jest jednym z najcenniejszych zasobów każdego działu HR. Określenie długości procesu, zmierzenie zadowolenia hiring managerów, którzy są zaangażowani w proces oraz onboarding nowego pracownika, same w sobie pozwalają ocenić efektywność działań rekrutacyjnych. Dodatkowe aplikacje z kolei uzupełnią talent pipeline o nowe osoby, gotowe do zatrudnienia w miarę potrzeby.

 

Przykład 3: OKR dla customer service

Działy obsługi klienta stoją na pierwszej linii frontu każdego biznesu. Na podstawie kontaktu z nimi, konsumenci są w stanie zmienić opinię o całej marce. Przykłady celu mogą być różne, ale w tym przypadku wskaźnik zadowolenia jest niezwykle ważnym miernikiem. Tutaj cel może być następujący:

Przykład OKR: Wskaźnik zadowolenia klienta większy o 10% do końca kwartału.

Kluczowe wyniki:

 • wzrost satysfakcji klientów według ankiety – wynik do uzyskania to min. 85%;
 • zmniejszenie czasu oczekiwania na połączenie do 30 sekund;
 • zmniejszenie czasu oczekiwania na rozwiązanie sprawy o 20%.

Kluczowe rezultaty są wskazówką, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać cel. Dzięki usprawnieniom poziom zadowolenia klientów wzrośnie.

 

Przykład 4: OKR zwiększający kompetencje w organizacji

Automatyzacje oraz cyfryzacja dotykają coraz więcej obszarów życia. Dlatego zwiększenie kompetencji technologicznych będzie celem wielu organizacji. OKR można więc zdefiniować także w obszarze usprawnień.

Przykład OKR: zwiększenie umiejętności cyfrowych pracowników.

Kluczowe wyniki:

 • przeszkolenie 95% kadry z nowych narzędzi technologicznych;
 • dodanie do bazy wiedzy szkoleń oraz webinarów dotyczących nowych technologii;
 • zwiększenie wydajności o 15% w wyniku nowo zdobytej wiedzy.

W tym przypadku cele OKR mogą być zbieżne z prywatnymi potrzebami pracowników.

 

Przykład 5: Indywidualny cel pracownika

OKR działa nie tylko w przypadku całych organizacji. Być może określenie OKR głównego zdeterminuje cele pracownika. Załóżmy, że firma planuje ekspansję na Półwysep Iberyjski. W takim przypadku warto, aby w dziale supportu znalazły się osoby, które nie tylko znają produkt, ale potrafią mówić po hiszpańsku. Dlatego cel firmy przełoży się na cel indywidualny pracownika. Taki przykład OKR dla indywidualnego pracownika może wyglądać następująco:

Cel: nauczę się hiszpańskiego na poziomie A1.

Kluczowe rezultaty:

 • przeczytać ze zrozumieniem książkę na poziomie A1;
 • być w stanie poprowadzić prostą, casualową konwersację;
 • zdać egzamin na poziomie minimum 90%.

Cel jest jasno zdefiniowany, z kolei kluczowe rezultaty pozwolą ocenić, czy został osiągnięty. Samo zdanie egzaminu mogłoby być kwestią szczęścia, ale umiejętność czytania ze zrozumieniem i konwersacji potwierdzą zdobycie i zastosowanie nowej umiejętności. Cele OKR jednej osoby mogą przełożyć się na osiągnięcie celów organizacji.

 

Jak monitorować postępy w realizacji OKR? 

Pamiętasz, że metoda OKR zakłada krótkie (na ogół kwartalne) interwały? To pozwala ocenić stopień realizacji celu i skorygować ewentualne działania, które do niego nie prowadzą.

Aby efektywnie monitorować postępy w realizacji, warto skorzystać z dedykowanych narzędzi, takich jak platforma do zarządzania OKR. Dzięki niej osoby współpracujące przy projekcie będą mogły efektywniej działać. Takie platformy oferują wiele przydatnych funkcji, na przykład:

 • możliwość definiowania celów i kluczowych wyników;
 • określanie terminów realizacji;
 • śledzenie postępów i aktualizowanie wyników na bieżąco;
 • tworzenie raportów i analizowanie danych;
 • integracje z innymi narzędziami biznesowymi.

Jednym z popularnych narzędzi wspierających OKR jest platforma HRcode, która umożliwia firmom skuteczne zarządzanie celami i monitorowanie ich realizacji.

Podsumowując, OKR-y są potężnym narzędziem, które pomagają firmom określić swoje cele, śledzić postępy i osiągać lepsze wyniki biznesowe. Przykłady OKR-ów, jakie przedstawiliśmy, pokazują różnorodność zastosowań tej metodologii w różnych obszarach działalności. Nowoczesne platformy do zarządzania OKR pozwolą efektywnie monitorować postępy i osiągać sukces w biznesie.

 

Sprawdź, jak może wyglądać zarządzanie celami OKR w Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami!

Dlaczego warto wybrać HRcode?

Zaufany partner największych firm

HRcode to marka, której zaufały największe firmy w Polsce. Budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami, dzięki czemu mamy wzajemne zaufanie w realizacji wspólnych projektów.

smyk-logo
pru-logo
logo-doz
symfonia-logo
zadbano-logo
skontaktuj się z HRcode

Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości HRcode

HRcode-znak
HRcode-znak